After School Program

Good to Great After School Program är för spelare mellan 11-16 år som vill träna extra efter skolan eller som vill ha kompletterande timmar till vad som erbjuds i klubbträningen. Programmet drar igång i vecka 10 med reservation för att Catella Arena har öppnat då. Programmet löper terminsvis.

Pris:

900 kr/dag vid 1 träning/veckan
800 kr/dag vid 2 träningar/veckan
600 kr/dag vid 3 träningar eller fler per vecka

Schema:

Tennis: 16:00-17:30
Fitness: 17:30-18:30

Som spelare knyter man endast upp sig till en termin i taget. Vi vill vara en flexibel möjlighet för de ungdomar som vill bli bättre i tennis och vi vill vara ett komplement och en support till Din tennisklubb.

För mer info och anmälan maila till: info@goodtogreatworld.com