Skola

För våra svenska elever har vi samarbete med grundskolan Sofia Distans.

Från akademins sida har vi Christina Fredell  som jobbar i vårt team. Christina är legitimerad gymnasielärare i Svenska och Franska. Hon har över 10 års erfarenhet som lärare och mentor åt elever och vuxna. Christina är också en kvalificerad ledarskaps coach och författare.

På Tisdagar och Torsdag träffar våra spelare Christina mellan 16:30-18:00 i vårt studierum. Prioritet ges för spelare i gymnasiet men även spelare i grundskolan kan såklart få läxhjälp här. På Fredagar finns vår andra legitimerad lärare Jens Jacobsson på plats mellan 07:30-09:00 för stöd.

Spelare som tränar med Good to Great, men som går i skola någon annanstans, ges också möjlighet att träffa våra mentorer Christina och Jens vid dessa tidpunkter.

Sofia Distans

Sofia Distans bedriver undervisning i årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och de erbjuder grundskolans samtliga ämnen. De följer grundskolans kursplaner och kunskapskrav och eleverna får betyg i åk 6-9. Deras elever är till största delen bosatta i utlandet, men de undervisar även elever bosatta i Sverige som av olika anledningar inte går i en vanlig skola.

På Sofia Distans får eleven möjlighet att:

  • Följa svensk skolundervisning i utlandet
  • Läsa ämnet svenska samt övriga ämnen som krävs för att få behörighet till svenskt gymnasium
  • Lära känna skolkamrater i andra länder och andra kulturer
  • Frihet genom tidsoberoende studier, vilket innebär att eleven själv kan välja när hen studerar och använder den tid som just hen behöver i olika ämnen

www.sofiadistans.nu