Skola

För våra svenska elever har vi samarbete med grundskolan Sofia Distans.

Från akademins sida har vi Christina Fredell och Jens Jacobsson som jobbar i vårt pedagogiska team. Christina är legitimerad gymnasielärare i svenska och franska. Hon har över tio års erfarenhet som lärare och mentor åt elever och vuxna. Christina är också certifierad ledarskapscoach, skribent och författare.

På tisdagar och torsdagar träffar våra spelare Christina mellan 16:30-18:00 i vårt studierum. Prioritet ges för spelare som går på gymnasiet, men även spelare i grundskolan kan såklart få läxhjälp här. På fredagar finns Jens på plats i studierummet mellan 07:30-09:00.

Spelare som tränar med Good to Great, men som går i skola någon annanstans, ges också möjlighet att träffa våra mentorer Christina och Jens vid dessa tidpunkter.

Sofia Distans

Sofia Distans bedriver undervisning i årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och de erbjuder grundskolans samtliga ämnen. De följer grundskolans kursplaner och kunskapskrav och eleverna får betyg i åk 6-9. Eleverna på Sofia Distans är till största delen bosatta i utlandet, men skolan undervisar även elever bosatta i Sverige som av olika anledningar inte går i en vanlig skola.

På Sofia Distans får eleven möjlighet att:

  • Följa svensk skolundervisning i utlandet
  • Läsa ämnet svenska samt övriga ämnen som krävs för att få behörighet till svenskt gymnasium
  • Lära känna skolkamrater i andra länder och andra kulturer
  • Frihet genom tidsoberoende studier, vilket innebär att eleven själv kan välja när hen studerar och använder den tid som just hen behöver i olika ämnen

www.sofiadistans.nu

Christina Fredell

Jens Jacobson