Skola

För våra svenska elever har vi samarbete med grundskolan Sofia Distans.

Från akademins sida har vi Johan Szabo och Jens Jacobsson som jobbar i vårt pedagogiska team.

Sofia Distans

Sofia Distans bedriver undervisning i årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och de erbjuder grundskolans samtliga ämnen. De följer grundskolans kursplaner och kunskapskrav och eleverna får betyg i åk 6-9. Eleverna på Sofia Distans är till största delen bosatta i utlandet, men skolan undervisar även elever bosatta i Sverige som av olika anledningar inte går i en vanlig skola.

På Sofia Distans får eleven möjlighet att:

  • Följa svensk skolundervisning i utlandet
  • Läsa ämnet svenska samt övriga ämnen som krävs för att få behörighet till svenskt gymnasium
  • Lära känna skolkamrater i andra länder och andra kulturer
  • Frihet genom tidsoberoende studier, vilket innebär att eleven själv kan välja när hen studerar och använder den tid som just hen behöver i olika ämnen

www.sofiadistans.nu

Johan Szabo

Jens Jacobson