”Bäst är att förstärka och utveckla regionerna – inte att avveckla dem”

Hur ska svensk tennis organiseras?
Åsikterna i tennis-Sverige går isär.
Tio år efter regionaliseringens införande vill förbundsstyrelsen förändra organisationen. Det operativa arbetet ska överföras från regionerna till förbundet.
Hur det slutliga förslaget kommer att se ut i detalj är inte klart och debatten är livlig.
Good to Great Journal publicerar i dag debattartiklar från Tennis Norr och Tennis Stockholm.
Ordet över till Tennis Stockholms regionchef Anders Heimklo:

”Svenska Tennisförbundets förbundsstyrelse har lagt fram ett nytt organisationsförslag, ett s.k. centraliseringsförslag till en stark, samlad och enad organisation. Frågan är om det nu framtagna förslaget från förbundsstyrelsen är bra för Svenska Tennisförbundet eller om det är bra för svensk tennis

Tennis Stockholm är en av 7 regioner, och med ca 37 000 medlemmar är vi ca 34 % av Tennissverige. Vi har haft en mycket positiv utvecklingskurva både sportsligt och klubbutvecklingsmässigt de senaste åren. Vi har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som idag berör ca 400 spelare genom vår ”röda tråd” från 10 års ålder ända upp till vår mycket populära och unika elitsatsning för de som spelar och satsar helhjärtat på sin tennis.

Stefan Edbergs Stiftelse har valt att stödja Tennis Stockholm med vår elitsatsning. Detta känns mycket positivt och är en viktig bekräftelse på att vi jobbar med rätt saker. Även tränarutveckling och arbetsförhållanden är något som vi prioriterar och vi har därför ett nära samarbete med Arbetsgivaralliansen för att stödja regionens klubbar och tränare.

Vi på Tennis Stockholm är starkt positiva till att fortsätta med att förstärka regionalisering och fortsätta arbeta nära våra klubbar. Vi ser många positiva effekter genom att vara en region. Närheten till klubbarna och verksamheten har stor betydelse. Vi vill också vara med att tillsammans med övriga regioner och Svenska Tennisförbundet utveckla och effektivisera svensk tennis.

"Centraliseringen av sjukvården och polisen har inte gått något vidare. Vad säger att det ska fungera bättre inom tennisen? "

Om Svenska Tennisförbundet inför en enhetlig medlemsavgift så avskaffas den regionala årsavgiften. Dagens differentierade medlemsavgift till förbundet (junior, senior, familj) och regionernas årsavgifter ersätts i sådana fall med en enhetlig medlemsavgift till Svenska Tennisförbundet.

Detta kan innebära att de idag öronmärkta pengarna till Tennis Stockholm mycket väl kan hamna på andra ställen utanför Stockholm istället för att hjälpa Stockholmsklubbarna genom vårt regionarbete och våra aktiviteter.  Vi ser många negativa bieffekter som då skulle uppstå, vilka i sin helhet inte skulle gynna varken region Stockholm eller övriga Tennissverige.

Svenska Tennisförbundet vill avveckla regionerna, men utöka förbundsstyrelsen med ”regionrepresentanter” så att alla strategiska beslut fattas runt samma bord och i samma rum. En samlad enad organisation får det operativa ansvaret att utveckla tennisen runt om i landet: mer utbildade tränare, bättre klubbverksamhet och mer synlighet för sporten.

Detta vill de göra genom att sex anställda ska åka runt i Sverige och besöka alla klubbar. Med andra ord ett ”gigantiskt handelsresande jobb” som inte kan matcha en fungerande region. Kan de stanna så länge som det behövs för att hjälpa klubben? Var finns supporten när de åker därifrån? Centraliseringen av sjukvården och polisen har inte gått något vidare. Vad säger att det ska fungera bättre inom tennisen?

Istället för regionerna vill Svenska Tennisförbundet starta s.k. ”kretsklubbar” där en eller flera större klubbar samordnar alla klubbar och de lokala aktiviteterna.

Ett förslag som har många svagheter, anser vi. Regionerna är neutrala och inga rekryteringar sker i samband med våra aktiviteter. Idag har klubbarna svårt att få ihop ekonomi och mycket ska göras redan i klubben. De har svårt att hinna med sina egna aktiviteter.
Om vi flyttar regionernas verksamhet ut i kretsklubbar, var ska vi få resurser ifrån och hur ska ekonomin se ut i detta? Regioner som redan idag fungerar slås sönder och splittrar bort sin uppbyggda verksamhet. En ny verksamhetsform tar tid att bygga upp.

Varför inte gå in och se över ett redan fungerande system och stärka upp där det inte fungerar?

"Tennis Stockholm vill nu se en analys av Svenska Tennisförbundet".

Förbundsstyrelsen och regionerna är överens om att vissa förändringar måste ske. Kritik har framförts att regionerna är dyra och att vissa regioner inte utvecklats tillräckligt bra. Frågan är vad som ska göras och vad som bör ändras.

För att kunna göra en riktig, positiv och utvecklande förändring krävs att man tar rätt beslut. För att ta rätt beslut krävs en grundlig analys av klubbarna, regionerna, men framför allt en grundlig analys av svensk tennis i stort.
Regionerna har under det senaste året granskats i sömmarna både organisatoriskt och ekonomiskt av Svenska Tennisförbundet och förslag till åtgärder har presenterats.

Tennis Stockholm vill nu se en analys av Svenska Tennisförbundet.

När regionerna startades för ca 10 år sedan skulle den ekonomiska basen för regionernas verksamheter säkerställas av Svenska Tennisförbundet, mot bakgrund av att regionerna är Svenska Tennisförbundets decentraliserade organisation.

Svenska Tennisförbundet bör se verksamheten och budgeten i regionen som en del av den totala verksamheten som därmed bidrar aktivt till att verksamheten i regionerna går att genomföra.

Eftersom regionerna (och därmed klubbarna) ingår i Svenska Tennisförbundets organisation är det anmärkningsvärt att regionerna inte bättre fått vara med att påverka verksamhetsplanerna. Tillsammans borde man ha bearbetat och brutit ner region för region till målstyrningsdokument för att sedan omarbeta dessa efter regionernas speciella förhållanden för att ge maximal effekt ute i klubbarna.

Trots ett flertal påstötningar har detta inte skett.

"Därför är det av vikt att den demokratiska processen fortgår på samma sätt som idag..."

Svenska Tennisförbundet har på senare tid blivit mer operativt (vilket inte är var meningen vid regionaliseringsstarten), vilket gör att nuvarande organisation blir rörig och ineffektiv. Vi springer på samma bollar och har svårt att kommunicera. Det har dessutom saknats tydliga och mätbara mål gällande ökning av medlemmar i svensk tennis, tydliga mål att öka sponsorintäkterna, tydliga marknadsföringsmål och tydliga sportsliga mål.

Demokratiförslaget är att det antingen fördelas utifrån storlek på klubb alternativt efter modellen en röst per klubb. Alternativet en röst per klubb är varken demokratiskt eller stimulerande för en medlemsutveckling.

Därför är det av vikt att den demokratiska processen fortgår på samma sätt som idag, d.v.s. att medlemmarna i varje klubb i samband med ett årsmöte väljer en klubbstyrelse som i sin tur representerar klubben på ett årsmöte i regionen. På detta möte väljs sedan en regional styrelse som i sin tur skickar delegater till förbundsmötet som sker varje år. Regionens delegater kommer både från regionstyrelsen och regionens klubbar.

Vi har arbetat på samma sätt sedan beslutet om regionalisering 2008 utan större utvärderingar eller utveckling av systemet. Regionerna blev då Svenska Tennisförbundets decentraliserade organ.

Vi ser nu fram emot en grundlig och genomarbetad analys av vår organisation och att vi tillsammans arbetar fram ett framgångsrikt arbetssätt”.

Anders Heimklo
Regionchef
Tennis Stockholm

Skrivet av: Redaktionen - 2018 12 18