Hårdsatsande storklubben GLTK och GTG i långtgående samarbete