”Tennis Norr blöder ekonomiskt och behöver en snabb förändring”

Hur ska svensk tennis organiseras?
Åsikterna i tennis-Sverige går isär.
Tio år efter regionaliseringens införande vill förbundsstyrelsen förändra organisationen. Det operativa arbetet ska överföras från regionerna till förbundet.
Hur det slutliga förslaget kommer att se ut i detalj är inte klart och debatten är livlig.
Good to Great Journal publicerar i dag debattartiklar från Tennis Norr och Tennis Stockholm.
Ordet över till Tennis Norrs ordförande Jan Engberg och verksamhetschefen Bertil Sundman.

”Svensk Tennis Norr är geografiskt den klart största regionen och sträcker sig över cirka 60 % av landets totala yta. Lägg därtill att vi är den absolut minsta vad gäller medlemsantal, cirka 4,000 medlemmar.

Från Söderhamn i söder till Gällivare i norr mäter det ungefär 100 mil. Detta kontra Tennis Stockholm med 37,000 medlemmar och 0,02 % av dito yta, samt Tennis Syd med 34,000 medlemmar och 0,9 % yta. Tennis Mitt är näst minsta region och har dubbla medlemsantalet jämfört med oss i Norr.

Ta dessa faktum med i tanken när ni läser vidare. Lätt då att förstå de olika förutsättningar och behov våra regioner lever och arbetar efter. Även för att utveckla och förbättra verksamheten har vi olika behov.

De tätbebyggda kan till exempel ha svårt att få banor, tider osv att räcka till. Glesbygd har problem att rekrytera utbildade ledare, att få högt deltagande på tävlingar osv, mycket på grund av de stora avstånden i regionen. Resultatet blir bättre och arbetet effektivare, om vi kan lägga resurserna på banan istället för efter vägarna.

Med det sagt vill jag ändå understryka, att samtliga regioner och SvTF är fullt medvetna om Tennis Norrs problem. Vi får hjälp och stöd både från Stockholm och förbundet. Viktigast är att vi alla vill svensk tennis bästa och att vi alla är öppna och positiva till förändring.

Varför vi stöder SvTF:s förslag:
Funderingar om förändringar föddes vid ett möte på Kungliga Tennishallen med regionsordförande och SvTF för snart tre år sedan. Vid detta möte framgick att regionerna saknade ekonomiska resurser, så centraliseringsplanerna har inte något att göra med att vi på något sätt skulle ha gjort ett dåligt jobb under dessa 10 år som regionerna har funnits.

I september 2018 presenterade SvTF ett förslag till centralisering, men utan att tappa den regionala anknytningen. Ett väl genomarbetat och proffsigt förslag presenterades av Christer Sjöö. Vi kan lämna detaljerna därhän, men i stort går förslaget ut på att samla resurser, utnyttja kompetens bättre, se över och samköra administration.

Det innebär också att förbundet anställer verksamhetsansvariga för regionernas räkning, som jobbar mot klubbar och verksamhet. Vi ser också positivt på att förbundet vill behålla den operativa personalen som under många år byggt upp en bra kontakt gentemot klubbar inom respektive region.

Eftersom Tennis Norr blöder ekonomiskt, vi har medvetet lagt en budget med kraftigt underskott de två senaste åren och överväger så även 2019, ställer vi oss positiva till förslaget. Detta för att fortsätta en satsning inom våra fokusområden sport, tävling och klubb.
Vi har svårt att se att nuvarande regionalternativ skulle ha de ekonomiska musklerna att långsiktigt arbeta på det sätt vi vill arbeta. De stora regionerna kan hitta sponsorer, det har vi svårt att hitta.

LKAB vill inte stötta någon ledarutbildning eller dylikt i Söderhamn. Vi har verkligen försökt. Ej heller kan nuvarande regionalternativ ändra kartan, befolkningstäthet osv. Vi kan vår region och vet vad som behövs. I regionens folktätaste städer, finns också de bäst fungerande klubbarna, ingen tillfällighet. Här fostras även juniorer som håller hög nationell standard.

Vi tycker att SvTF:s förslag överensstämmer väl med våra behov av förändring. Vi är alla redan överens om färdriktning, färdplan, mål osv. Vi är även överens om att alla regioner skall vara med. Tennis Norr behöver en snabb förändring”-

Jan Engberg, ordförande Tennis Norr
Bertil Sundman, verksamhetsansvarig Tennis Norr

Skrivet av: Redaktionen - 2018 12 18