Priser

Årskort: 499kr/mån*
Familjemedlem: 249 kt/månad

Entré: 200kr/gång

PT                Medlem          Ej medlem
60 min         850kr***           1050kr***
45 min         700kr                  900kr


* Ingen bindningstid
Minimiålder för att vistas i vårt gym är 11 år. Mellan 11-14 år sker träning ihop med målsman eller PT/tränare. För medlemmar under 18 år krävs målsmans underskrift. Entré ingår