Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Padel

För att utveckla svensk padel inleder Good to Great ett samarbete med Danderyds gymnasium och Svenska Padelförbundet för att unga talanger ska kunna kombinera sin satsning tillsammans med sina studier. Eleverna har sedan hösten 2019 haft möjligheten att kunna läsa nationell idrottsutbildning (NIU) med padelinriktning.

Undervisningen ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter i padel samtidigt som du läser ett universitetsförberedande program. En förutsättning för att läsa detta program är att du anses vara idrottsligt kvalificerad att gå utbildningen.
Det finns endast ett begränsat antal platser. Vidare måste du ha betyg för att komma in på en utbildning som kan kombineras med padelprogrammet.

Huvudmomenten i padelprogrammet

 • Individuella padelfärdigheter
 • Metodik i offensiv och defensiv zon
 • Idrottspsykologi
 • Ledarskap
 • Tränings- och kostundervisning
 • Idrottsskadebehandling

Du kan kombinera padelprogrammet med följande utbildningsprogram:  

 • Ekonomiprogrammet: inriktning Ekonomi fördjupad internationellt
 • Ekonomiprogrammet: inriktning Ekonomi fördjupad kreativ marknadsföring
 • Naturvetenskapsprogrammet: inriktning Natur
 • Naturvetenskapsprogrammet: inriktning Vetenskap och samhälle
 • Samhällsvetenskapligt program: inriktning Beteendevetenskap – Ledarskap

Ansökan NIU – Padel

Ansökan till Danderyds Gymnasium görs i två steg. Först krävs det att du blir antagen till något av de program som går att kombinera med NIU Padel.
Den andra delen består av en ansökan, med information om din klubbträning, tränare, kvalifikationer, samt ett personligt brev. Detta skickar du via email till ansvarig på Danderyds Gymnasium för NIU-Padel.
Därefter sker ett provspel på Good to Great för att bedöma spelnivå.

För mer information kontakta padel@goodtogreat.se