Team catella

Team Catella är ett samarbete mellan Good to Great och Catella Fonder. Satsningen gör det möjligt för de fyra utvalda spelarna Caijsa Hennemann, Karl Friberg, Susanne Celik och Gustaf Ström att träna på Good to Great samt resa på internationella tävlingar världen över.

Team Catella, som har Rebecca Peterson, Robin Söderling och Joachim Johansson på sitt CV, fortsätter alltså nu med en stor satsning på svensk juniortennis.